Kdo jsme?

Základní informace

OPTIMIA Holding

OPTIMIA je skupina sociálních podniků, poskytujících plnohodnotné a profesionální služby s důrazem na udržitelnost a posílení sociální a environmentální odpovědnosti.

optimia_prace_ozp

Historie společnosti

První společnost budoucí skupiny OPTIMIA vznikla v srpnu roku 2018. Založil ji jednatel skupiny OPTIMIA pan Armen Sargsyan. Jednalo se o společnost AGJ facility s.r.o. se zaměřením na správu nemovitostí a kompletní úklidy. V červnu roku 2019 byla založena druhá společnost, A.G.J. chráněná dílna s.r.o. První provoz pro balení a kompletace byl otevřen v Jihlavě v červenci roku 2019. Postupně byla rozšířena nabídka služeb a společnosti získávaly nové zakázky v oblasti kompletních úklidů a správy nemovitostí. V listopadu roku 2020 vznikla třetí společnost ze skupiny, A.G.J. holding s.r.o., jako mateřská společnost pro ostatní společnosti.

V červenci roku 2021 společnost A.G.J. sociální podnik s.r.o. otevřela první call centrum a backoffice v Ústí nad Labem. Začali jsme našim zákazníkům poskytovat profesionální služby v oblasti zákaznických linek, aktivních i pasivních kampaní a administrativy. Otevřeli jsme nové provozy pro balení a kompletace v Ostravě a Jihlavě.

Další významnou údálostí v roce 2021 bylo přijetí mezi členy Okresní hospodářské komory v Jihlavě. Vybudovali jsme tým odborníků ESG za účelem rozšíření dalších služeb skupiny A.G.J.

Od června roku 2022 jsme intenzivně pracovali na konceptu a službách OPTIMIA, zahrnutí rezervace a správy náhradního plnění a témat udržitelnosti do stávající nabídky služeb. V listopadu 2022 byly všechny společnosti A.G.J. přejmenovány. Oficiálně tak vznikla skupina OPTIMIA. Od roku 2023 tvoří náš tým více než 800 zaměstnanců.

lubos_kdojsme

Zaměstnáváme osoby se zdravotním omezením

„Od dětství trpím silnou krátkozrakostí, ale nikdy mě to nezastavilo v cestě za mými sny. Líbí se mi, že můžu pracovat pohodlně u stolu a mám kolem sebe fajn lidi, se kterými se cítím dobře a na které je spolehnutí. Můžu pracovat svým tempem a vzhledem ke svým problémům se zrakem je super, že ostatní kontrolují moji práci, aby byla v pořádku.“

Lubomír Vachutka

Přečíst celý rozhovor

Najdeme práci i tobě!

Jsme OPTIMIA, zaměstnavatel, který zastává rovnost mezi lidmi a nabízí všem stejné možnosti. Jako společnost s dominantním postavením na chráněném trhu práce, začleňujeme osoby se zdravotním handicapem do pracovního prostředí. Ke všem zaměstnancům přistupujeme individuálně a nasloucháme jejich potřebám.

Nabízíme ti stabilní pracovní místo a vytvoříme ti podmínky a zázemí, aby ses u nás cítil dobře. Zapojíš se aktivně do činností společnosti a můžeš s námi profesně růst.

Armen Sargsyan
Armen Sargsyan

Jednatel společnosti

Ivana Láníková
Ivana Láníková

vedoucí manažerka HR a náboru

Jsme stabilní česká společnost v dynamicky se měnícím světě a pomůžeme vám kariérně růst.

Díky širokému portfoliu aktivit nabízíme množství pracovních míst napříč nejrůznějšími obory po celé
České republice.